Do wytyczenia szlaków turystycznych w terenie, na potrzeby gminy zaprojektowano odrębny znak - symbol jej własnych znaków turystycznych, zawierający w sobie schematyczne oznaczenie dwóch najciekawszych elementów krajobrazu: Szeskiej Góry i Cisowego Jaru.

Autorzy pomysłu znaku: Stefan Czajkowski i Zbigniew Sienkiewicz.


POZOSTAŁE OZNACZENIA:


zakręt w lewo

zakręt w prawo

początek, koniec

łuk w lewo

łuk w prawo

uwaga

jazda w lewo

jazda w prawo


jazda wprost