Gmina Kowale Oleckie za pośrednictwem Euroregionu Niemen otrzymała z Unii Europejskiej dofinansowanie do projektu pt. "Stworzenie i oznakowanie trzech szlaków turystycznych" w wys. 5.000 EURO, co stanowi 74,57% całkowitych kosztów.
Projekt przewiduje m.in. wyznaczenie i oznakowanie trzech tras rowerowych na terenie gminy, wydanie okolicznościowego przewodnika-folderu, zakup sprzętu turystycznego, postawienie wiat turystycznych.
Całość przedsięwzięcia zakończy rajd rowerowy w którym wezmą zaproszeni goście z Krasnoznamieńska w Obwodzie Kaliningradzkim.

GŁÓWNI REALIZATORZY PROJEKTU:
- Urząd Gminy Kowale Oleckie
- Gminne Centrum Kultury i Sportu
- Stowarzyszenie Sportowe "Kowalak"
- Gimnazjum Publiczne

WSPÓŁWYKONAWCY, PODWYKONAWCY:

a) Grzegorz Kłoczko:
- wykonanie mapy gminy;
- naniesienie szlaków;
- charakterystyka szlaków - tekst: S.Czajkowski;
- skład całości;
- zlecenie wydruku.

b) Zbigniew Sienkiewicz - opracowanie tekstu:
- charakterystyka ogólna terenu;
- opis wybranych obiektów na trasie.

c) Stefan Czajkowski, Andrzej Falęcki:
- malowanie szlaków w terenie;
- gwarancja na znaki 3 lata;
- przegląd i uzupełnianie znaków przed każdym sezonem.

Zakończenie przygotowań w/w szlaków przewiduje się na koniec lipca. Inauguracujny rajd odbędzie się w dn. 5-6 sierpnia 2005 r.